Nainstalujte si:
       

Překlad light switch


light switch = spínač osvětlení; přepínač světel; vypínač (světla); světelný spínač (instalační); slabý provoz
rotary light switch = otočný spínač světel; otočný vypínač (světelný);
stop light switch = spínač brzdového světla; spínač brzdových světel;

Překlad light switch z webu:
The light switch clacked loud in the tiled bathroom.  Cvaknutí vypínače se rozlehlo po vydlaždičkované koupelně.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlight up   light upon   lighter   lighting   lighting column   lightly   lightning   lights