Nainstalujte si:
       

Překlad light on


light on = nastoupit na; nastoupit do; přistát; padnout na (4. p.); spočinout na (6. p.); vypadnout (jít pryč)
cast light on = vysvětlit (co); vysvětlit co;
shed light on = osvětlit; objasnit; vysvětlit;
throw light on = osvětlit; osvětlovat;

Překlad light on z webu:
The light on the next lamppost was out, too, the glass globe broken.  Další lampa nesvítila, skleněná koule byla rozbitá.
Solid and light on his feet.  Pevný a lehkonohý.
Ben centered the light on it.  Ben tam zamířil světlo.
Would you shine your light on the clipboard?  Posvítila byste mi na záznamník?
Leto saw it in formless light on rays of black:  Leto ji spatřil v beztvarém světle napsanou paprsky z černě:
I came down and shone the light on his big, outstretched palm.  Slezl jsem dolů a posvítil baterkou na jeho velkou napřaženou dlaň.
Graham stared at the blank square of light on the screen.  Graham zíral na prázdný, osvětlený čtverec na plátně.
He crossed to the center of the mosaic, light on his heels.  Přešel ke středu mozaiky, zlehka po špičkách.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlight source   light switch   light up   light upon   lighter   lighting   lighting column   lightly