Nainstalujte si:
       

Překlad lifting


lifting = zdvihání; zvedání (2. p.); zvedající; kosmetická úprava; vyorávání (řepy ap.); zvedací; těžení jámou; zdvih; pozdvižení; vytahování; vytržení; vztyčení; zdvíhání; zvednutí; zdvihací zařízení; zdvíhací; zdvižný; zvyšování; vyfárání; zdvíhající; zdvihový
weight lifting = vzpínání; vzpírání;

Překlad lifting z webu:
Lifting the latch he stepped inside.  Zvedl petlici a vstoupil.
The lifting of that burden made him smile and walk a bit faster.  Ray se pousmál radostí, že se toho břemene zbavil, a zrychlil krok.
They've been lifting images from everywhere.  Používali snímky odevšad.
Or maybe he's lifting weights.  Nebo možná zvedá činky.
Paul stepped past her, lifting his binoculars.  Paul prošel kolem ní s dalekohledem v ruce.
The tyrannosaurs raised their heads, lifting their jaws.  Tyrannosauři zvedli hlavy s ohromnými tlamami.
Dawn birds already were calling and lifting into the sky.  Jitřní ptáci již zpívali a vznášeli se na oblohu.
It's all a matter of muscle power and lifting surfaces.  Je to především otázka svalové síly, vztlaku a povrchu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlifting jack   light   light intensity   light on   light source   light switch   light up   light upon