Nainstalujte si:
       

Překlad lifetime


lifetime = doba života; celý život; doba existence; existence; život (celý, jednotlivce); běh života; životnost; celoživotní; doživotní; doba trvání; doba používání; doba ekonomické životnosti; věčnost; trvanlivost; doba životnosti; zrušit embargo
average lifetime = střední doba života; průměrná životnost; within his lifetime = za jeho života;

Překlad lifetime z webu:
Oldstyle lifetime contract.  Celoživotní závazek po starém vzoru.
Then a lifetime wish.  Pak tedy slyšte mé celoživotní přání.
It's had a lifetime of being an eagle, and you haven't.  Ten orel, například, je orlem celý život, ale ty ne.
And that was a lifetime ago.  A je to již dávno.
For some it takes a lifetime to acquire.  Některým lidem trvá celý život, než ji získají.
This is the chance of my lifetime in that direction.  V tomto ohledu dnes dostávám životní příležitost.
He was a grown man with a lifetime appointment.  Byl to dospělý člověk, jmenovaný na doživotí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlift force   lift pump   lift truck   lifter   lifting   lifting jack   light   light intensity