Nainstalujte si:
       

Překlad life cycle


life cycle = životní cyklus; život (celý); životnost; existence; cyklus života; koloběh života; průměrná délka života
system life cycle = existenční (životní) cyklus systému; životní cyklus systému;

Překlad life cycle z webu:
The life cycle of ratchet screwdriver fruit it quite interesting.  Vegetační cyklus plodu křížového šroubováku je velice zajímavý.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlifetime   lift force   lift pump   lift truck   lifter   lifting   lifting jack   light