Nainstalujte si:
       

Překlad lieutenant


lieutenant = poručík (námoř.); nadporučík; náměstek; zástupce; lodní poručík; nadporučice; místodržitel; doživotní renta
first lieutenant = nadporučík; poručík;
flight lieutenant = kapitán letectva; kapitán válečného letectva;
second lieutenant = poručík; podporučík;

Překlad lieutenant z webu:
Lieutenant take this man to the major.  Poručíku odveďte toho muže k majorovi.
The lieutenant paused.  Poručík se odmlčel.
He's a lieutenant colonel.  Je podplukovník.
This made the lieutenant smile.  To poručíkovi vyloudilo na tváři úsměv.
I'll explain later, his lieutenant said.  Vysvětlím ti to později, odpověděl poručík.
Then we best kill them, the lieutenant said.  Uděláme tedy nejlíp, když je zabijem, usoudil poručík.
Shame we can't go down there, a lieutenant said.  Blbý, že tam nemůžeme jít sami, řekl jeden poručík.
That's the best deal in town, boys, the lieutenant told them.  Je to ten nejlepší kšeft ve městě, hoši, řekl jim poručík.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlife cycle   lifetime   lift force   lift pump   lift truck   lifter   lifting   lifting jack