Nainstalujte si:
       

Překlad lie to


lie to = lhát (3. p.); zalhat (3. p.); ležet pod
give the lie to = odhalit klam;

Překlad lie to z webu:
Don't lie to me, he said at last.  Ty, nelži mi, řekl nakonec.
I wouldn't lie to anyone.  Neumím lhát.
Why do you lie to me?  Proč mi lžeš?
But one must not lie to oneself.  Ale není dobré lhát sám sobě.
I cannot allow you to lie to the court.  Ovládla se však.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlieutenant   life cycle   lifetime   lift force   lift pump   lift truck   lifter   lifting