Nainstalujte si:
       

Překlad licence


licence = licence; oprávnění; licenční; povolení; libovůle; svévole; udělit povolení; povolit; dát oprávnění; řidičský průkaz; prostopášnost; nevázanost; koncese; živnost (povolená); zvůle; svoboda; potvrzení; živnostenské oprávnění; osvědčení; registrace vozidla
compulsory licence = povinná licence; vnucená licence; nucená licence;
driver's licence = řidičský průkaz; vůdčí list;
driving licence = řidičský průkaz; vůdčí list; řidičské oprávnění;
exchange licence = devizové povolení; devizová licence;

Překlad licence z webu:
Otherwise there would be no export licence.  Jinak by vývozní licence nebyla udělena.
These are selfstyled, since they hold no licence.  Také ti mají svá pravidla, třebaže nemají žád­nou licenci.
The ship's name is needed for the export licence.  Jméno lodi potřebuji pro vývozní ficenci.
You are right about the impossibility of an export licence.  Máte zcela pravdu, pokud se týká nemožnosti získat vývozní licence.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlicence plate   license   licensed   lichen   lid support   lie to   lieutenant   life cycle