Nainstalujte si:
       

Překlad library


library = knihovna; knižnice; knihovní; edice; sbírka; řada; série; předprodej; filmotéka; knihovnický spolek
circulating library = veřejná knihovna; půjčovna knih; výpůjční knihovna; půjčující knihovna;
departmental library = fakultní knihovna; knihovna katedry;
film library = filmotéka; filmový archiv; filmová knihovna;
free library = bezplatná knihovna;

Překlad library z webu:
The library was lost.  Knihovna byla ztracená.
Check our library on them.  Podívej se na ně v knihovně.
Is that the library down there?  Tam dole je knihovna?
Mort pushed open the library door.  Mort otevřel dveře knihovny.
Jack led them to his library next.  Jack je dále vedl do své knihovny.
He withdrew the line through the library ice.  Vytáhl z ledu knihovny linku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlicence   licence plate   license   licensed   lichen   lid support   lie to   lieutenant