Nainstalujte si:
       

Překlad librarian


librarian = knihovník; knihovnický; knihovnice; knihovna
chief librarian = hlavní knihovník; ředitel knihovny; vedoucí knihovny;
head librarian = ředitel knihovny; hlavní knihovník; vedoucí knihovny;
voluntary librarian = dobrovolný knihovník; neprofesionální knihovník;

Překlad librarian z webu:
The librarian held his hand.  Mrakoplaš pozoroval, jak odchází.
She's the librarian at our local citadel of literature.  Je knihovnicí v naší místní svatyni literatury.
His mind raced, and the librarian of memory took over.  Jeho myšlenky se rozeběhly a procesu se chopil knihovník paměti.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlibrary   licence   licence plate   license   licensed   lichen   lid support   lie to