Nainstalujte si:
       

Překlad liberty


liberty = svoboda; dovolení; svolení; povolení; výsada; opovážlivost; nepřístojné chování; volnost; privilegia; drzost; svobodný; vycházka; hedvábný satén; svoboda svědomí
full liberty = volná ruka; úplná svoboda;
religious liberty = svoboda vyznání; náboženská svoboda; svoboda náboženského vyznání; set at liberty = osvobodit (propustit na svobodu);

Překlad liberty z webu:
I'm not at liberty to say.  Nejsem oprávněn ti to sdělit.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlibrarian   library   licence   licence plate   license   licensed   lichen   lid support