Nainstalujte si:
       

Překlad liberation


liberation = zrovnoprávnění; osvobození; propuštění na svobodu; uvolňování; osvobozenecký; osvoboditelský; uvolnění; zbavení; vysvobozený; oproštění; vymanění; propuštění; teologie osvobození
electron liberation = vyražený elektronu; uvolňování elektronů;

Překlad liberation z webu:
Liberation, not holocaust, he told himself happily.  Osvobození, ne holocaust, řekl si šťastně.
I have been praying all night for liberation.  Celou noc jsem se modlil za osvobození.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorliberty   librarian   library   licence   licence plate   license   licensed   lichen