Nainstalujte si:
       

Překlad libel


libel = urážka na cti; pošpinit; hanopis; nactiutrhání; hanobit (tiskem); písemná urážka; zneuctění; uveřejnit pomluvu; urazit; urážka; pomlouvat; pomluva (písemná); očernit; očerňovat (4. p.); podávat stížnost; křivé obvinění; obžalovací spis; soudní žaloba
criminal libel = trestná pomluva tiskem; trestná veřejná pomluva;
seditious libel = hanobení státu; psaná výzva ke svržení vlády nezákonnou cestou;

Překlad libel z webu:
And libelous.  Utrhají mi na cti.
That's a malicious, libellous statement!  To je zlomyslné, urážli­vé tvrzení!
You just pastedup a bill that grossly libeled me!  Zrovna jste vylepil plakát, který mne hrubě uráží.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorliberation   liberty   librarian   library   licence   licence plate   license   licensed