Nainstalujte si:
       

Překlad liable


liable = odpovědný; povinný; náchylný; podrobený; zodpovědný; podléhající; ručící; vystavený; závazný; povinen; vystavený čemu; zavázaný; odpovědný za; zodpovědný (čemu)
hold liable = činit zodpovědným; postihovat (činit zodpovědným); uznat odpovědnost; soudně uznat odpovědným; uznat odpovědným; be held liable = být odpovědný;

Překlad liable z webu:
I am liable to these sudden nervous attacks.  A k těmhle náhlým nervovým záchvatům bývám dost náchylný.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorliable to   libel   liberation   liberty   librarian   library   licence   licence plate