Nainstalujte si:
       

Překlad lever


lever = páka (též přen.); vahadlo; sochor; páčka; páčit; váha; pákový; táhlo; páčidlo; rukojeť; ovládací řadič; spodní nabíjecí páka
adjusting lever = stavěcí páka; nastavovací páka;
adjustment lever = přestavná páka; seřizovací páka; nastavovací páka;
air lever = páčka rozvodu vzduchu; páčka ventilace;
angle lever = kolenová páka; zahnutá páka; lomená páka; úhlová páka; vahadlo;

Překlad lever z webu:
Simple lever principle.  Jednoduchý princip páky.
When the lever is up, the circuit is broken.  Když se páčka zvedne, okruh je přerušen.
We found the lever that moved the doctor.  My jsme našli páku, která pohnula doktorem.
He pulled the big lever hard.  Pak silně zatáhl za velkou páku.
From his pocket he produced a tyre lever and prised up the lid.  Ze své kapsy vytáhl montovací páku a nadzvedl víko.
The trigger came back slightly and the striking lever moved.  Spoušť se maličko posunula dozadu a zápalná páčka se pohnula.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorliabilities   liability   liable   liable to   libel   liberation   liberty   librarian