Nainstalujte si:
       

Překlad level


level = rovný; úrovňový; libela; rovná plocha; stupeň; vrstva; vyrovnat; zplanýrovat; srovnat; nivelizovat; stejná úroveň; rovina (též přen.); nivelační přístroj; vodorovná přímka; stejná rovina; vodováha; vyrovnaný; postavit na roveň; přizpůsobit; zamířit
access level = přístupová úroveň; úroveň přístupu;
activity level = úroveň aktivity; stupeň aktivity; úroveň aktivit; úroveň činností (v operační analýze); intenzita aktivity;
air level = vodní váha; vodováha;
background level = úroveň pozadí;

Překlad level z webu:
Level off at one hundred meters.  Vyrovnat ve sto metrech.
The level rose more.  Hladina stoupala.
Leaving flight level two niner zero.  Opouštíme výšku dvadevět-nula.
He maintains the level of individuals.  Udržuje úroveň individualit.
What is on the level above us?  A co je v patře nad námi?
He died with a bloodalcohol level of 0.  Když zemřel, měl v krvi 4,2 promile.
He raised his foot to the level of his thigh;  Zvedl chodidlo do výšky.
Not if he could produce a noise level that high.  To by nemohl tak strašně křičet.
With an index finger he deftly measured the level in the pail.  Ukazováčkem hbitě změřil výšku hladiny.
It is like a nagging thought just below the level of consciousness.  Je to jako takové hryzáni pod úrovní vnímání.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlevel control   level control system   level gauge   level indicator   level meter   leveling   levelling   lever