Nainstalujte si:
       

Překlad letting


letting = nechání; nechat; nechávající; nechání; pronájem; pouštění; pronajmutí; propachtování; lotyšský
blood letting = venepunkce; pouštění žilou;
contract letting = zadání zakázky; udělení zakázky;

Překlad letting z webu:
You're letting it get up!  Necháváš ho vstát!
It wasn't letting go.  Nepouštěl se.
Why is it letting me go?  Proč mě nechává jen tak odjet?
But why are you letting me go?  Ale proč mě necháváte jít?
There was no sense in letting him die fast.  Nechtěl, aby policista umřel rychle.
Well this's a pleasure, he said, letting it pass.  Jaké příjemné překvapení, řekl a zatím své pocity nedal najevo.
But has been known to snap when letting a man down.  Ale vědělo se, že se nepřetrhne, když se spustí člověk.
Slape seemed to pitch forward as he spoke, letting out a sigh of pain.  Slape s bolestným zaúpěním přepadl dopředu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlevel   level control   level control system   level gauge   level indicator   level meter   leveling   levelling