Nainstalujte si:
       

Překlad letters


letters = literatura; písemnictví; dopisů; dopisech; písmo; listiny; jmenovací listina správce pozůstalosti
block letters = hůlkové písmo; tiskací písmena;
capital letters = hůlkové písmo; velká písmena;
dim letters = nezřetelná písmena; nezřetelný nápis;
initial letters = začáteční písmena; začáteční iniciály;
rogatory letters = žádost o právní moc;

Překlad letters z webu:
Letters telling me of bad news were always written in the past tense.  Dopisy se špatnými zprávami byly vždycky psané v minulém čase.
Two letters and a drawing.  Dva dopisy a jedna kresba.
Or get letters from it?  Nedostává odtamtud nějaké dopisy?
We learned our letters there.  Tam jsme se učily písmenka.
In the middle, the letters now spelled:  Uprostřed stála tato písmena:
Nina brought a stack of letters to be signed.  Nina přinesla hromadu dopisů k podpisu.
When he finished she restacked the letters and documents.  Hned jí zavolám.
I came back for the bundle of letters from my morn.  Přišel jsem si pro balík dopisů od maminky.
On the phone's screen she saw columns of letters and figures.  Na obrazovce se míhaly sloupce písmen a čísel.
I stretched out a hand and scattered all the letters far and wide.  Natáhl jsem ruku a rozstrkal všechna písmena nazdařbůh.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorletting   level   level control   level control system   level gauge   level indicator   level meter   leveling