Nainstalujte si:
       

Překlad lettering


lettering = písemné označení (popis); způsob písma; ražení písma; písmo; nápis; popis; psaní písma; kreslení písma; titulkování; označení písmeny; popisování; nápis na dně
blown lettering = reliéfový nápis; vypouklý nápis;
raised lettering = reliéfový nápis; vypouklý nápis;

Překlad lettering z webu:
Soon all the lettering had gone, leaving just the code.  Teplem se písmena začala ztrácet, až všechna zmizela a zbyl jen kód.
Again ciphers appeared and the lettering vanished.  Opět se objevily cifry a písmo zmizelo.
This helicopter was ambulancewhite, with red lettering on the side.  Tenhle vrtulník byl bílý jako sanitka, s rudým nápisem na boku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorletters   letting   level   level control   level control system   level gauge   level indicator   level meter