Nainstalujte si:
       

Překlad letter


letter = dopis; písmeno; list; litera (znak); literatura; dopisní; doslovný smysl (litera, přen.); označit písmeny; označit slovy; popisovat (technický výkres); písemnictví; napsat písmena; dekret; psaní; přípis; znak; symbol; listina; písmeno, dopis; písemnosti
accented letter = písmeno s diakritickým znaménkem; akcentované písmeno;
air letter = letecké psaní; letecký dopis;
black letter = fraktura; švabach; gotické písmo; písmo gotické; černé písmo; zastaralý;
block letter = hůlkové písmeno; písemně;

Překlad letter z webu:
Letter sighed.  Lecter vzdychl.
A letter of the alphabet.  Písmeno z naší abecedy.
Only one letter was sent.  Odeslali jsme jediný dopis.
I saw the letter myself!  Já ten list četl!
Have you got that letter for me?  Máš pro mne ten dopis?
He couldn't have read the letter correctly.  Ten dopis musel číst nějak špatně.
He was a faithful but terrible letter writer;  Domů psal často, ale příšerně.
Can you tell me now what his letter said?  Můžeš mi teď říct, co bylo v tom dopise?
But he is also an egocentric, as his letter shows.  Ale je také egocentrický, jak ukazuje jeho dopis.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlettering   letters   letting   level   level control   level control system   level gauge   level indicator