Nainstalujte si:
       

Překlad let us


let us = dovolte; pojďme (něco udělat); dát nám vědět


Překlad let us z webu:
Let us pray.  Modleme se.
He'll let us go.  Ten nás propustí.
So now let us take it.  Tak se s tím teď vypořádejme!
Why did he let us live?  Proč nás nechal naživu?
If you get something, let us act on it.  Pokud se něco dozvíte, dejte nám to k dispozici.
Well,'' he said at last, let us go, mon ami.  Dobře, řekl nakonec, pojďme, mon ami.
Very well, he said, and now let us go to the shop.  Dobrá, souhlasil.
But by chance -- there might be -- let us see!  Ale co když náhodou může tam třeba něco být podívejme se!
And if we can do anything to help, please let us know.  A pokud bychom vám mohli nějak pomoci, dejte nám prosím vědět.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlet us know   let-up   letter   lettering   letters   letting   level   level control