Nainstalujte si:
       

Překlad let us know


let us know = dát nám vědět; dejte nám vědět; dát nám vědět o (6. p.)
please let us know = dej nám prosím vědět;

Překlad let us know z webu:
Let us know if you need anything to make you comfortable.  Dejte nám vědět, kdybyste něco potřeboval.
Well, goodbye, and let us know how you get on.  Nu, tak tedy na shledanou a nezapomeňte nám sdělit, jak pokračujete.
If they had landed safely, they would have let us know by now.  Kdyby bezpečně přistáli, už by nám bývali dali vědět.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlet-up   letter   lettering   letters   letting   level   level control   level control system