Nainstalujte si:
       

Překlad lessons


lessons = lekce; vyučování; škola; učební látka; pronajímatel (práv.)
driving lessons = řidičský kurs; řidičský kurz;
give lessons = dávat hodiny (vyučovat); vyučovat;
take lessons = brát hodiny (čeho, učit se co); chodit na hodiny (čeho, učit se co);

Překlad lessons z webu:
A week's lessons with him would do wonders.  Vezmeš u něj týden lekcí a on udělá zázraky.
Gods, will these lessons never cease?  Bohové, copak tyhle lekce nikdy neskončí?
What are you doing taking lessons from him?  Copak se teď od něho učíš?
How come you're going to other people for lessons all of a sudden?  Jak to, že najednou chodíš za druhejma, aby tě učili?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlet us   let us know   let-up   letter   lettering   letters   letting   level