Nainstalujte si:
       

Překlad lesson


lesson = lekce; úkol; cvičení; hodina (vyučovací); poučení; ponaučení; přednáška; čtení (z bible); vyučovací hodina; dávat lekce; vyčinit; vyučovat; vyučovací; úloha; naučení; lekce
English lesson = lekce angličtiny; hodina angličtiny;
object lesson = názorná lekce; perná lekce; read a lesson = dát napomenutí; read sb. a lesson = dát napomenutí (3. p.);
teach sb. a lesson = dát na pamětnou;

Překlad lesson z webu:
Important lesson there:  Tady máme jednu důležitou lekci:
An important lesson for the future.  Důležitá lekce pro budoucnost.
It is a lesson from the gods.  Je to lekce od bohů.
Let that be a lesson to you, he said.  Doufám, že si z toho vezmete poučení, prohlásil.
He had taught her a lesson the hard way.  Dal jí pořádnou lekci.
You, in water - get first lesson now.  Vy tam, do vody - teď dostanete první lekci.
Each of them had learned a shocking lesson about combat.  Každý z nich dostal šokující lekci o boji.
That is the fatality of faith, and the lesson of romance.  To je neštěstí víry a lekce lásek.
It would be good to teach the imperialists a lesson personally.  Bylo by dobré dát imperialistům za vyučenou osobně.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlessons   let us   let us know   let-up   letter   lettering   letters   letting