Nainstalujte si:
       

Překlad less than


less than = méně než; menší jako; necelý; pachtýř


Překlad less than z webu:
Less than a week.  Necelý týden.
No less than fifteen.  Ne méně než patnáct.
We have less than an hour.  Nemáme ani hodinu.
The jump was less than ten feet.  Skok neměl ani deset stop.
It was over in less than an hour.  Během jediné hodiny bylo po všem.
They were in the room less than a minute.  Byli v pokoji sotva minutu.
He had aged ten years in less than a week.  Za necelý týden zestárl o deset lot.
Zimmer was on the flight deck in less than a minute.  Zimmer byl na letové palubě v minutce.
They were back out in the hall in less than four minutes.  Na chodbu se oba vrátili asi po čtyřech minutách.
No, he'd paid for an hour and been here less than ten minutes.  Ne, zaplatil přece za hodinu a nestojí tady déle než deset minut.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlesson   lessons   let us   let us know   let-up   letter   lettering   letters