Nainstalujte si:
       

Překlad length


length = délka; vzdálenost (v kriketu); délkový; koňská délka; trvání; kus (provazu apod.); odstup (v kriketu); vocas (penis, obsc.); číslo (šoust, soulož); nakonec; obšírně; podrobně; jednotlivá trubka; odřezek; metráž; délkové nastavení
at length = dlouze; konečně; obšírně; detailně; široce; podrobně;
automobile length = délka automobilu; automobilová délka;
bearing length = uložení; ložná délka;
body length = délka karoserie; délka nástavby;
chord length = hloubka profilu; úplně;

Překlad length z webu:
At length he broke the silence.  Konečně prolomil ticho.
Until at length we become perfect and reach nirvana - heaven.  Až se nakonec stane dokonalým a dosáhne nirvány - nebe.
Like breaking a length of wire.  Je to jako lámání kusu drátu.
He lit the measured length of incense.  Zapálil tyčinku odměřené délky.
On the tray was a length of cord.  Taky tam byl kus nitě.
You're counting years of a different length than ours?  Vaše roky jsou jinak dlouhé než naše?
Willy shook hands from a full arm's length away.  Willy si s ním odměřeně potřásl rukou.
I shall explain this to you at more length in another letter.  Všechno vám vysvětlím podrobněji v příštím dopise.
He still had more than half the tourist cabin length to go.  Přesto mu ještě zbývala dobrá polovina kabiny.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlesion   less than   lesson   lessons   let us   let us know   let-up   letter