Nainstalujte si:
       

Překlad legal


legal = legální (právoplatný); právní; zákonný; soudní; požadovaný zákonem; předepsaný zákonem; zákonitý; advokátní; právoplatný; právnický; zákonem předepsaný; právní oznámení v denním tisku; povolený; zákonem stanovený; zákonem povolený; právně platný


Překlad legal z webu:
Legal protocols, eh?  Zákonné předpisy?
All legal size.  Všechno právnický formát.
His contract's legal and binding.  Je platná a závazná.
It was the legal limit.  I'o bývalo.
He even had three legal pads.  Měl dokonce už tri bloky.
She took notes on a legal pad.  Psala si do bloku poznámky.
I wrote these doom on a legal pad.  Sepsal jsem si to do poznámkového bloku.
Plus the same amount to cover his legal fees.  A stejnou sumu na pokrytí jeho soudních výloh.
He slid the onion rings next to her legal pad.  Kolečka cibule shrnul k jejímu záznamníku.
Sandy made a note of this on a yellow legal pad.  Sandy si to poznamenal do žlutého bloku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlegal action   legal liability   legal proceedings   legal status   legislation   legislator   legislature   leisure