Nainstalujte si:
       

Překlad legal status


legal status = legální status; právní postavení; způsobilost k právním úkonům; právní subjekt
private legal status = soukromoprávní postavení; soukromoprávní status;
public legal status = veřejnoprávní status; veřejnoprávní postavení;
legislation   legislator   legislature   leisure   lemon   length   lesion   less than