Nainstalujte si:
       

Překlad legal proceedings


legal proceedings = soudní řízení (jednání); žaloba; správní spor
institute legal proceedings = podat žalobu; zahájit soudní řízení; zahájit právní řízení;
take legal proceedings = stíhat soudně; zahájit soudní řízení; be a party to legal proceedings = být účastníkem soudního řízení;
legal status   legislation   legislator   legislature   leisure   lemon   length   lesion