Nainstalujte si:
       

Překlad legacy


legacy = dědictví; odkaz; starý (dříve udělaný); existující; dědický; legace; daň z odkazu
bequeath legacy = závěť; odkaz;
universal legacy = pořizovatel odkazu; univerzální odkaz;
vested legacy = nezcizitelný odkaz; odkaz nabytý právem;

Překlad legacy z webu:
What had this man's legacy been?  Co podědil po tomto muži?
I could not sell his own legacy to me...  Nemohu přece prodat, co mi odkázal ...
He was unwilling to leave such a legacy to his sons, however.  On však svým synům takovýto odkaz nechat nechtěl.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlegal   legal action   legal liability   legal proceedings   legal status   legislation   legislator   legislature