Nainstalujte si:
       

Překlad left behind


left behind = zůstal vzadu; zůstal za; zanechaný vzadu; zanechaný za; odešel (7. p.)
get left behind = zůstat pozadu; být ponechán vzadu;

Překlad left behind z webu:
Left behind for some reason.  Z nějakého důvodu je tam nechal.
Definitely left behind by some large herbivore.  Určitě je tu po sobě zanechal nějaký veliký býložravec.
Plus, you left behind a wife and daughter.  Navíc jsi tu nechal ženu a dceru.
What if he left behind a record?  Co když nechal nějaké záznamy?
And the clues they'd left behind them!  A ty stopy, které za sebou milenci nechávali!
He alone of the officers left behind a wife and family.  On jediný z důstojníků tady má ženu a rodinu.
They took him out, and the three men left behind stared at each other.  Tři muži, kteří tam zůstali, na sebe udiveně zírali.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlegacy   legal   legal action   legal liability   legal proceedings   legal status   legislation   legislator