Nainstalujte si:
       

Překlad leech


leech = pijavice; přisát se jako pijavice; felčar (zast.); pijavka; vydřiduch; strana hranaté plachty; pijavicový; lékař; lemovka; přilepit
stick like a leech = držet se jako klíště;

Překlad leech z webu:
The spacewarp leech had done its job well.  Pijavka se svého úkolu zhostila dobře.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorleft behind   legacy   legal   legal action   legal liability   legal proceedings   legal status   legislation