Nainstalujte si:
       

Překlad ledger


ledger = hlavní kniha; ležatý náhrobní kámen; trám lešení (příčný); náhrobní kámen (ležatý); účetní kniha; příčný trám lešení; kniha; vodorovný trám; kamenná deska; saldokonto; seznam výpůjček; hlavní účetní kniha; účetní deník; výpůjční protokol; náhrobní deska
bought ledger = hlavní účetní kniha nákupů; hlavní kniha obdržených faktur;
general ledger = hlavní kniha; hlavní účetní kniha;
goods ledger = skladní kniha; zásobník zboží;
sales ledger = kniha odeslaných faktur; evidence odbytu; seznam akcionářů;

Překlad ledger z webu:
In a ledger book, she entered the date, time and name of each file.  V hlavní knize zapsala datum, čas a název každého pořadače.
I keep no ledger of the strange ones and the normal ones.  Nevedu si rejstřík cizích a normálních.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorleech   left behind   legacy   legal   legal action   legal liability   legal proceedings   legal status