Nainstalujte si:
       

Překlad ledge


ledge = římsa; výstupek; výčnělek; hrana; okraj; lišta (okrajová); skalisko (převislé); police; polička; pobřežní terasa; výběžek; pás; svlak; terasa; skalní podloží; svahová lavička; římsový; skalní výběžek; skalní římsa; matečná hornina; rudná žíla; lavička
bead ledge = dosedací plocha patky pneumatiky; ramínko ráfku;
special ledge = bezpečnostní ráfek; ráfek SL; bezpečnostní ráfek s okrajem special-ledge;

Překlad ledge z webu:
Careful here this ledge is slippery with sand.  Tady opatrně - na této římse to na písku klouže.
I've pulled under a ledge where the helicopter can't land.  Zajela jsem pod skálu, kde vrtulník nemůže přistát.
He staggered back from the ledge and fell to his knees.  Zavrávoral a padl na kolena.
He held tightly on to the ledge as he sat.  Posadil se a pořád se pevně držel.
Find a ledgethere's got to be a ledge somewhere!  Hledej nějaký výstupek - někde tam přece musí něco být!
The white cat lay halfasleep on its private ledge near the furnace.  Bílá kočka spala na svém vyhrazeném místě nedaleko výhně.
I await you at the bottom, on the narrow ledge you see below.  Počkám na vás dole, na úzké římse, již zříte pod sebou.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorledger   leech   left behind   legacy   legal   legal action   legal liability   legal proceedings