Nainstalujte si:
       

Překlad lecturer


lecturer = přednášející; odborný asistent; kazatel (v anglikánské církvi); učitelka; profesor; vysokoškolský učitel (přednášející); docentura
assistant lecturer = lektor; vysokoškolský lektor;
college lecturer = docent (univerzitní); univerzitní docent;

Překlad lecturer z webu:
The lecturer pointed with his chin at the door behind her.  Lektor naznačil bradou ke dveřím za ní.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorledge   ledger   leech   left behind   legacy   legal   legal action   legal liability