Nainstalujte si:
       

Překlad lecture


lecture = přednáška; přednášet; čtení; napomenutí; číst; dělat kázání; domluva; napomenout; kázání; domluvy; výtky; přednáškový; naučit; referát; hodina; napomínání; domlouvání; plísnit; přednáška o
curtain lecture = kázání (manželské); kázáníčko (manželské); levity;
optional lecture = volitelná přednáška; nepovinná přednáška;

Překlad lecture z webu:
Then don't lecture me about how unsafe it is.  Tak mě tu nepoučujte, že není bezpečné.
He has to lecture at a meeting.  Bude mít přednášku.
It was time for a lecture of some sort.  Nastala chvíle pro nějaké poučení.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlecturer   ledge   ledger   leech   left behind   legacy   legal   legal action