Nainstalujte si:
       

Překlad leaving


leaving = odcházející; opuštění (2. p.); zanechání (2. p.); opouštějící; odchod (2. p.); absolutorium; vystoupení; výtokový; východiskový; dovolující; opouštění; zůstatek; zanechávání; maturita
be leaving = odcházet; odjíždět; opouštět;
I'm leaving = opouštím; odjíždím z; nechávám;

Překlad leaving z webu:
Leaving when?  Kdy odjíždíš?
You leaving too?  Taky odjíždíš?
I am leaving at dawn.  Dnešní noci mu?
I must be leaving soon.  Budu muset brzy odejít.
What time are you leaving tonight?  Kdy dneska večer odcházíš?
She was walking in it, leaving tracks in it.  Krev byla i na podlaze, kráčela v ní.
It was just a question of leaving a bit out.  Jenom otázka odstranění filtrů.
The firm had shown no interest in leaving me alone;  Především bylo zjevné, že mi firma nechce dát pokoj.
And, sadly, he had become a recluse since leaving the bench.  A bohužel, po odchodu z funkce se z něj stal prakticky poustevník.
There were still people there but they would be leaving soon.  Stále tam byli lidé, ale již brzy odejdou.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlecture   lecturer   ledge   ledger   leech   left behind   legacy   legal