Nainstalujte si:
       

Překlad leave


leave = opustit (4. p.); odejít; zanechat (4. p., zapomenout, nevzít s sebou); odjet; odkázat; vynechat; dovolit; svěřit; dovolení; povolení; svolení; souhlas; dovolená; rozloučení; nechat; ponechávat (prostor); zapomenout (někde); zůstavit; přestat; minout
annual leave = řádná dovolená; zákonná dovolená;
paternity leave = otcovská dovolená; obdoba mateřské dovolené;
privilege leave = zákonná dovolená; placená dovolená;
sabbatical leave = vědecká dovolená; roční studijní dovolená; nemocenská;

Překlad leave z webu:
Leave me.  Nech mě.
Don't leave me!  Neopouštěj mě!
I will leave today.  Dnes odjedu.
Take it or leave it.  Tak si vyberte.
You — will — leave — now.  Okam-ži-tě odejděte.
Now he was afraid to leave it.  A nyní se je bál opustit.
He simply did not want to leave her.  Prostě si jen nepřál opouštět ji.
You would both be best advised to leave here.  Oba byste odsud měli odejít.
Then the first of the nobles began to leave the area.  Pak začali odcházet první šlechtici.
And it was a stupid idea because he would leave the money.  A byla to hloupá myšlenka, protože by musel peníze opustit.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorleaves   leaving   lecture   lecturer   ledge   ledger   leech   left behind