Nainstalujte si:
       

Překlad least


least = nejmenší (významem, velikostí, stupněm); nejnepatrnější; při nejmenším; vůbec ne; v žádném případě; hodně; přinejmenším; aspoň; nejnižší; nejmenší částka; nejmenší cena; nejmenší množství; nejmenší společný jmenovatel (mat.)
at least = přinejmenším; nejméně; alespoň; při nejmenším; aspoň;
not least = neposlední; v neposlední řadě; at the least = nejméně;
say the least = mírně řečeno; not in the least = i kdepak;

Překlad least z webu:
At least that.  Neboj se.
Or at least she was.  Nebo aspoň byla.
I'm not the least bit hungry.  Nehýbej se.
He had seen at least three.  Zahlédl aspoň tři.
I can't burn it, at least not now.  Nemůžu to spálit, aspoň ne ted.
It's been in the water at least a month.  Byl ve vodě nejmíň měsíc.
I didn't recognize the expression, but at least there was one.  Ty, mladej...
What's more, they do contain water or at least ice.  A co víc, skutečně obsahují vodu nebo alespoň led.
But they did not want to do that- at least not now.  Nechtěli to však udělat, alespoň ne hned.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorleather   leave   leaves   leaving   lecture   lecturer   ledge   ledger