Nainstalujte si:
       

Překlad learning


learning = učení (2. p., se); učící se (4. p.); učební; učenost; vzdělání; učební látka; vyučovací předmět; vědomosti; znalosti; vzdělanost; učící; studium; poznávání; výchova; činnostní učení
distance learning = dálkové studium; dálkové vzdělávání;
intentional learning = intencionální učení; záměrné učení;
sleep learning = učení ve spánk; učení ve spánku;

Překlad learning z webu:
Learning curve.  Včera večer tady byl jeden mág a akorát jsme si o tom povídali.
He's learning something new every day.  Každý den se naučí něco nového.
It's a learning curve.  Jo, to je ono, základní vzdělání.
But she wasn't learning any wizardry.  Jenže se neučila magii.
Say, you really are learning quick.  Hele, ty se vážně učíš rychle.
What you're supposed to be learning isn't that you're dumb.  Neměl ses naučit, že jsi hlupák.
That's it, drain the glass, you're learning fast.  Tak to je, dopij to, docela rychle se učíš.
Perhaps this was an instance where network learning was on our side.  To pomyšlení mi dodalo naději, díky níž bolest v kolenou polevila.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlease   least   leather   leave   leaves   leaving   lecture   lecturer