Nainstalujte si:
       

Překlad leaky


leaky = děravý; netěsný; žvanivý (lid.); propustný; prosakující; rozeschlý; svodový; seschlý; průraz izolace; tekoucí; neizolovaný; propouštějící; opírat se o
be leaky = téct; téci;
learn   learning   lease   least   leather   leave   leaves   leaving