Nainstalujte si:
       

Překlad leakage


leakage = prosakování (zpráv, přen.); vytékání; unikání; zmizení (peněz); náhrada za množství vyteklé kapalin; lekáž (výtratné, škoda a její náhrada); výtratné (škoda a její náhrada); pronikání (zpráv); vyzrazení (zpráv ap.); magnetický rozptyl; rozptylový; svod
air leakage = netěsné místo; místo unikání vzduchu; unikání vzduchu; ztráta vzduchu;
coolant leakage = unikání chladiva; netěsnost v chladicí soustavě;
data leakage = únik dat; vyzrazování dat;
heat leakage = unikání tepla; tepelná ztráta;
leaky   learn   learning   lease   least   leather   leave   leaves