Nainstalujte si:
       

Překlad leads


leads = vedl (4. p., on); vedení; olověný kryt střechy; olověný kryt; loutky; proložky; přívody; vývody; olověný
connecting leads = spojovací vedení; připojovací vývody;
generator leads = generátorový vývod; vývody generátoru;
secondary leads = sekundární přívod; sekundární vývody;

Překlad leads z webu:
It leads the pack.  Vůdce smečky.
Got any leads there?  Neměl bys nějaké tipy?
My husband and he who leads us.  Můj choť a ten, kdo nás vede.
Did you follow up on some leads yourself?  Sledovali jste sami některé stopy?
Any road followed precisely to its end leads precisely nowhere.  Každá cesta, po níž se jde až na její konec, nevede doslova nikam.
Now, the other end of this observation gallery leads to my office.  Tahle chodba s okénky ústí do mé kanceláře.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorleakage   leaky   learn   learning   lease   least   leather   leave