Nainstalujte si:
       

Překlad leading


leading = vedení; vedoucí; přední; vůdčí; čelný; první v řadě; první v pořadí; nejdůležitější; základní; úvodníkový; redakční; řízení; autorita; olověný materiál; předstih; hlavní; počáteční; předbíhání; prokládání; dirigující; pilotní; zavedení; řádkový proklad
flue-gas leading = kouřový kanál; kouřovod;

Překlad leading z webu:
He's leading us by the nose!  Vodí nás za nos!
I am leading up to that.  Dostanu se k tomu.
You have been leading me on?  Vzápětí se už otevřeně smála a pak jsme se chvilku objímali.
A pale light was leading them on.  Vedlo je nějaké bledé světýlko.
I should think he'd be leading the cheering.  Myslela bych si, že bude jásat nejvíc.
No one was quite sure who was leading the fleet.  Nikdo si nebyl jistý, kdo flotile velí.
The square was as lifeless as the streets leading to it.  Náměstí bylo stejně mrtvé jako ulice, které k němu ved­ly.
We can get nowhere so long as he is leading the tribes.  Nikam se nedostaneme, dokud bude v čele kmenů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorleads   leakage   leaky   learn   learning   lease   least   leather