Nainstalujte si:
       

Překlad leadership


leadership = vůdcovství; schopnost vést; náčelnictví; styl vedení lidí
collective leadership = společné vedení podniku; kolektivní vedení;
party leadership = vedení strany; stranické vedení;

Překlad leadership z webu:
Really, basic leadership skills.  Hlavně základní velitelské dovednosti.
That will need leadership and skill.  K tomu by bylo zapotřebí protřelého vůdce.
Curious how the gift of leadership is often a coarse gift.  Zvláštní, že šéfové musí být občas hrubí a nekultivovaní.
On the other hand, how much leadership was necessary?  Na druhé straně, jak moc bylo nějakého velení zapotřebí?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorleading   leads   leakage   leaky   learn   learning   lease   least