Nainstalujte si:
       

Překlad leader


leader = vůdce; vedoucí (osoba); úvodník (novinářsky); favorit; první housle; náruční kůň; vedoucí hlas (hud.); vedoucí hráč (hud.); koncertní mistr (houslí, hud.); hlavní předmět obchodu; náčelník; velitel; hlavní obhájce; advokát; vojevůdce; vodič; předák
brand leader = vedoucí značka (na trhu); nejprodávanější značka;
minority leader = menšinový vůdce; vůdce menšiny v kongresu;
price leader = výrobce s vysokým podílem na trhu určující cenu; cenový vůdce;
ring leader = vůdce vzbouřenců; vůdce gangu;

Překlad leader z webu:
The leader cannot die.  Vůdce nemůže zemřít.
Where's the leader now?  Kde ten je?
Are you the leader here?  Ty to tady vedeš?
It's rally around the leader time.  Semkne se kolem svého vůdce.
Another man knelt beside the leader and spoke.  Další muž poklekl vedle vůdce a promluvil.
You're gonna love it, the team leader said.  Bude se vám to docela líbit, řekl velitel oddílu.
But not one of the pack, the leader of the pack, neh?  Ale ne jeden ze smečky, pořád vůdce smečky.
The small crowd backed off to give their leader room to play.  Malý hlouček zas couvl, aby uvolnil svému vůdci prostor na hrátky.
I hear you're daring to assume my place as leader of our clan!  Slyšel jsem, že se chceš opovážit zaujmout mé místo hlavy rodu!

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorleadership   leading   leads   leakage   leaky   learn   learning   lease