Nainstalujte si:
       

Překlad layout


layout = uspořádání; rozvržení (pozemku nebo tisku); nákres; plán (přen.); návrh; projekt (přen.); vytyčení (cesty); záměr (přen.); vybavení; úprava (pozemku nebo tisku); struktura; uspořádat; rozmístit; rozmístění; specifikace; prostorové uložení; konstrukce
body layout = druh konstrukce karoserie; koncepce karoserie;
drive layout = uspořádání pohonu; koncepce pohonu;
file layout = organizace souboru; uspořádání souboru;
form layout = návrh stránky; úprava formuláře;
gearshift layout = schéma řazení;

Překlad layout z webu:
The layout of the house was still clear in his mind.  Uspořádání domu zůstalo v jeho mysli jasně zachováno.
He said he wanted to supervise the layout himself.  Prohlásil, že chce sám dohlédnout na grafickou úpravu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorleaching   leader   leadership   leading   leads   leakage   leaky   learn