Nainstalujte si:
       

Překlad laying


laying = kladení (2. p.); pokládající (4. p.); ležící; vinutí; pokládání; číhající; dávající (do daného stavu); stavění; snášení; uložení; rozestavování; zaměřování; omítání; nakládání; vytyčování; zamíření; náložna zrcadlového skla
cable laying = kladení kabelů; kladení kabelu; pokládka kabelu;
track laying = kladení koleje; pokládka koleje;

Překlad laying z webu:
Laying it out methodically, step by step.  Jako by si to metodicky, krok po kroku připravovala.
Just laying a hand on it practically conferred kingship.  Pouhé položení ruky na takový meč prakticky předjímalo královský stav.
I'm only laying out my own train of thought.  Jenom se snažím uspořádat si vlastní myšlenky.
He's gonna fly laying down?  To on poletí vleže?
I didn't want anyone laying any be at the door of my family.  Nechtěla jsem, aby někdo moji rodinu z čehokoli obviňoval.
Gellan undipped his red cloak, laying it over his saddle.  Gellan si odepjal červený plášť a položil ho na sedlo.
Every farm family had a few chickens laying eggs.  A každá farmářská rodina chovala pár slepic, které nesly vejce.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlayout   leaching   leader   leadership   leading   leads   leakage   leaky