Nainstalujte si:
       

Překlad layer


layer = vrstva (laku; i geol.); nosnice (slepice); kříženec; úroveň; rozpadnout se na vrstvy; navrstvit (4. p.); proplástek; poloha žil kabelu; hříženec; poloha; sloj; hřížit; množit hřížením; skládač; vrstvový; ložisko; povlak; hladina; obkladač; položka
absorbing layer = absorpční vrstva; absorpční obložení;
application layer = aplikační vrstva; aplikační struktura;
aqueous layer = vodná vrstva; vodní vrstva;
asphalt layer = asfaltér; asfaltová vrstva;
barrier layer = hradlová vrstva; dvojvrstva;

Překlad layer z webu:
A layer of frost covered the carpet.  Koberec pokryla vrstva jinovatky.
A heavy layer of sweat broke across his forehead.  Na čele mu vyrazila silná vrstva potu.
The top of the layer was quite sharply defined;  Hořejší část vrstvy byla poměrně ostře vymezená;
It could only have been another layer of cloud.  Byla by to mohla být toliko další vrstva mračen.
The old boards soaked up the first layer of paint.  Stará prkna vcucla první vrstvu nátěru jako nic.
And the floor was covered with a fine layer of silver sand.  Zem byla pokryta vrstvou stříbrného písku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorlaying   layout   leaching   leader   leadership   leading   leads   leakage