Nainstalujte si:
       

Překlad lay-out


lay-out = řešení ulic; řešení města; nákres; dispozice (situační plán); návrh (nákres); projekt (nákres); situační plán; rozmístění; rozložení (rozvržení); uspořádání; úprava (specifikace); vytyčení (cesty); souprava nářadí; vyměření; grafická úprava; situace
mesh lay-out = mnohoúhelníková síť; smyčková síť;
layer   laying   layout   leaching   leader   leadership   leading   leads